Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne to proces długotrwałych oddziaływań o charakterze pedagogicznym, nastawione na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych. Eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywowanie do dalszego działania. Celem terapii jest dążenie do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

Czy to dysleksja, dysgrafia, dysortografia, czy też dyskalkulia, wymagają specjalistycznej terapii-terapii pedagogicznej.

Cennik:

Konsultacja – bezpłatna

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 60 minut – 50 zł

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 10 x 60 minut – 400 zł