Jedyny w okolicy certyfikowany, licencjonowany terapeuta Metody Tomatisa®

mgr Michalina Powązka

(sprawdź na www.tomatis.com)

oferuje oryginalną terapię Metodą Tomatsa® przy użyciu najnowocześniejszego urządzenia Talks Up®

Metoda Tomatisa®

Metoda Tomatisa® polega na stymulacji neurosensorycznej. Stosowane w niej programy słuchowe modyfikują muzykę i głos w czasie rzeczywistym, tak by zainteresować i zaskakiwać mózg, aby rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Metoda Tomatisa®, opracowana przez francuskiego lekarza i naukowca, Alfreda Tomatisa ma zastosowanie w następujących obszarach:

Trudności w uczeniu się i zaburzenia mowy

Wpływając na plastyczność obwodów nerwowych, które są odpowiedzialne za odkodowanie i analizę dźwięków oraz odpowiadają za motorykę, równowagę i koordynację, Metoda Tomatisa® pomaga dzieciom i dorosłym w rozwijaniu strategii kompensacyjnych w przypadku zaburzeń mowy i zaburzeń uczenia się (dysleksji).

Zaburzenia uwagi

Metoda Tomatisa® polega na emisji kontrastów dźwiękowych, które stale zaskakują mózg, co umożliwia utrzymanie go w stanie pobudzenia. W ten sposób wspiera rozwój automatycznych mechanizmów wykrywania zmian, czego wynikiem jest wzrost poziomu uwagi.

Zaburzenia psychomotoryczne

Działając bezpośrednio na układ przedsionkowy, Metoda Tomatisa® reguluje napięcie mięśniowe, ma pozytywne działanie w przypadku zaburzeń lateralizacji oraz zaburzeń rytmu i koordynacji.

Całościowe zaburzenia rozwoju (CZR)

Obwody nerwowe łączące ucho z mózgiem zawierają tzw. neurony lustrzane, które odgrywają ważną rolę w budowaniu poznania społecznego, czyli procesów umożliwiających przypisanie danej osobie pewnych zamiarów, poglądów oraz zrozumienie jej stanu emocjonalnego. Oddziałując na obwody nerwowe, Metoda Tomatisa®, zwiększa zdolność do nawiązywania relacji z innymi ludźmi.

Zaburzenia afektywne i emocjonalne

Dzięki pośredniemu działaniu na układ limbiczny i korę przedczołową Metoda Tomatisa® uczestniczy w regulacji zaburzeń emocjonalnych związanych z depresją i stanami lękowymi.

Radzenie sobie ze stresem

Dźwięki bogate w wysokie składowe harmoniczne stymulują złożoną sieć włókien nerwowych, zwaną tworem siatkowatym, która kontroluje ogólny poziom aktywności mózgu. Ponadto wysokie dźwięki dynamizują mózg i relaksują ciało, pozytywnie wpływa na regulację poziomu stresu.

 Czysty głos i większa muzykalność

Każda zmiana dotycząca mechanizmów odbioru i analizy komunikatu dźwiękowego ma wpływ na sposób odtworzenia tego komunikatu, w mowie, śpiewie, czy za pośrednictwem instrumentu muzycznego. Metoda Tomatisa® jest pomocna podczas nauki śpiewu lub gry na instrumencie.

Przygotowanie do porodu

Głos jest pierwotną, afektywną substancją dźwiękową o ogromnym znaczeniu dla rozwoju dziecka w łonie matki. Zmniejszając poziom stresu i kładąc nacisk na przewodnictwo kostne, Metoda Tomatisa® wspiera przyszłe mamy przez cały okres ciąży.

Przyswajanie języków obcych

Celem Metody Tomatisa® jest dać każdej osobie, która chce się nauczyć języka obcego, możliwość przyswojenia sobie jego rytmów i dźwięków.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Przed rozpoczęciem treningu słuchowego przeprowadzany jest wywiad z pacjentem lub rodzicem/opiekunem.
W przypadku dzieci ze wskazaniami analiza dokumentów (opinii, orzeczeń) wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.
Następuje kwalifikacja i dobór odpowiedniego programu.

Terapia Metodą Tomatisa® składa się z trzech sesji.

Czas realizacji jednego programu wynosi 14 dni.

Czas słuchania: 80 minut dziennie – 18 godzin w ciągu 14 dni.

Pomiędzy 1 a 2 sesją: przerwa około 1 miesiąca

Między 2 i 3 sesją: przerwa 1,5 do 2 miesięcy.

Cennik:

Konsultacja: bezpłatna

•1 sesja (14 x 80min) – 1290 zł
Konsultacja (ocena zmian): bezpłatna

•2 sesja (14 x 80min) – 1100 zł
Konsultacja (ocena zmian): bezpłatna

•3 sesja (14 x 80 min) – 1000 zł
Konsultacja (podsumowanie zmian): bezpłatna

Istnieje możliwość płatności w ratach.