Tag

Tomatis

Przeglądanie

Ucho jest najważniejszym narządem integracji sensorycznej w ludzkim ciele. Ponad 80% bodźców stymulujących działanie mózgu pochodzi od ucha. Ponadto ucho jest narządem sensomotorycznym i odgrywa aktywną rolę w przetwarzaniu informacji zmysłowych. Dlatego właśnie Metoda Tomatisa ma zastosowanie w dziedzinach, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać zupełnie z nią niezwiązane.

Gdy nasze słuchanie jest zaburzone (niedosłuch centralny), mózg nie zwraca uwagi na dźwięki przekazywane przez ucho. Należy więc przyciągnąć jego uwagę. Podczas seansów słuchowych Metody TOMATISA ® płynąca przez słuchawki muzyka charakteryzuje się nagłymi zmianami kontrastów, zależnymi od barwy i natężenia dźwięku. Kontrasty te są niemożliwe do przewidzenia. Zaskakują mózg, który automatycznie zwraca na nie szczególną uwagę. Dzięki powtarzanym i nieprzewidywalnym kontrastom dźwiękowym mózg stopniowo uczy się uwagi słuchowej.

boy struggling with his homework, holding his hands in his hair

Nie można utożsamiać słuchania ze słyszeniem.

„Słuchanie ma się tak do słyszenia, jak patrzenie do widzenia” Alfred Tomatis

Błędne zrozumienie lub nieprawidłowa interpretacja sytuacji dźwiękowej, uniemożliwiające osiągnięcie zamierzonego celu, może powodować  trudności w relacjach z rówieśnikami, trudności adaptacyjne, zaburzenia emocjonalne, trudności w nauce.