Tag

terapiametodatomatisa

Przeglądanie

Ucho jest najważniejszym narządem integracji sensorycznej w ludzkim ciele. Ponad 80% bodźców stymulujących działanie mózgu pochodzi od ucha. Ponadto ucho jest narządem sensomotorycznym i odgrywa aktywną rolę w przetwarzaniu informacji zmysłowych. Dlatego właśnie Metoda Tomatisa ma zastosowanie w dziedzinach, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać zupełnie z nią niezwiązane.

Gdy nasze słuchanie jest zaburzone (niedosłuch centralny), mózg nie zwraca uwagi na dźwięki przekazywane przez ucho. Należy więc przyciągnąć jego uwagę. Podczas seansów słuchowych Metody TOMATISA ® płynąca przez słuchawki muzyka charakteryzuje się nagłymi zmianami kontrastów, zależnymi od barwy i natężenia dźwięku. Kontrasty te są niemożliwe do przewidzenia. Zaskakują mózg, który automatycznie zwraca na nie szczególną uwagę. Dzięki powtarzanym i nieprzewidywalnym kontrastom dźwiękowym mózg stopniowo uczy się uwagi słuchowej.

boy struggling with his homework, holding his hands in his hair