Rewalidacja osób ze spektrum autyzmu.

Trening umiejętności społecznych. Rozwijanie motywacji do porozumienia się z innymi, komunikowania im swoich potrzeb i stanów emocjonalnych. Ćwiczenie umiejętności odczytywania i interpretacji komunikatów niewerbalnych. Rozwijanie umiejętności rozumienia siebie i innych ludzi, sytuacji społecznych. Kształtowanie empatii i umiejętności dostrajania się do stanu emocjonalnego innych osób. Trening komunikacji, zabawy i emocji „jak nauczyć się przegrywać”. Wzmacnianie motywacji do pracy i wysiłku umysłowego. Kształtowanie wytrwałości w działaniu. Wdrażanie do dokładności w pracy. Rozwijanie procesów myślenia: klasyfikowanie, uogólnianie, wnioskowanie, porównywanie.

Cennik:

Konsultacja – bezpłatna

Zajęcia rewalidacyjne: 60 minut – 50 zł

Zajęcia rewalidacyjne: 10 zajęć x 60 minut – 400 zł