Metoda Domana – wspomaganie rodziców w procesie nauki czytania globalnego.

Glenn Doman uważał, że nauka czytania jest doskonałą terapią usprawniającą pracę mózgu. W okresie pierwszych sześciu lat życia pragnienie uczenia się i poznawania świata osiąga swój szczyt. Pierwszym etapem nauki jest prezentacja 15 wyrazów tworzących zestaw 3 zestawy po 5 wyrazów. Stopniowo zwiększa się ilość przyswajanych wyrazów. Podstawą jest rytm, powtarzalność i systematyczność. Tylko wtedy osiągniemy sukces!

Cennik:

Konsultacja – bezpłatna

Lekcja – 60 minut – 50 zł