Bez kategorii

Trudności w uczeniu się i zaburzenia mowy

Terapia Metodą Tomatisa

Wpływając na plastyczność obwodów nerwowych zaangażowanych w odkodowanie i analizę dźwięków, jak również tych, które odpowiadają za motorykę, równowagę i koordynację. Metoda Tomatisa może pomóc dzieciom i dorosłym w rozwijaniu strategii kompetencyjnych w przypadku zaburzeń uczenia się i zaburzeń mowy.

Napisz komentarz