Nie można utożsamiać słuchania ze słyszeniem.

„Słuchanie ma się tak do słyszenia, jak patrzenie do widzenia” Alfred Tomatis

Błędne zrozumienie lub nieprawidłowa interpretacja sytuacji dźwiękowej, uniemożliwiające osiągnięcie zamierzonego celu, może powodować  trudności w relacjach z rówieśnikami, trudności adaptacyjne, zaburzenia emocjonalne, trudności w nauce.

Celem Metody Tomatisa® jest przywrócenie prawidłowego poziomu uwagi słuchowej.

 

 

 

 

Napisz komentarz