Tomatis®  nieustannie pracuje nad udoskonalaniem sprzętu.

Nowością w Tomatisie® jest urządzenie Talks Up®

Jak działa Talks Up®?

Zasada działania Metody Tomatisa opiera się na pojęciu bramkowania. Bramkowanie to istota systemu Tomatisa®

Bramkowanie elektroniczne to  nieregularne, naprzemienne przełączanie między 2 kanałami dźwiękowymi, przekazującymi tę samą informację, lecz o różnej barwie i natężeniu dźwięku.

W bramkowaniu elektroniczny schemat czasowy naprzemiennych zmian jest nieregularny. Mózg nie jest w stanie przewidzieć wyniku bramkowania elektronicznego, w związku z tym uruchamiają się jego mechanizmy uwagi i poprawia się odbiór informacji.

Talks Up® posiada dwie drogi przekazywania dźwięku:

  • przewodnictwo kostne  – za pośrednictwem wibratora wbudowanego w słuchawki;
  • przewodnictwo powietrzne – za pośrednictwem słuchawek.

Przewodnictwo kostne ma przygotować mózg do odbioru, akceptacji i przetworzenia informacji docierających drogą powietrzną, bez wywoływania zakłóceń o charakterze emocjonalnym.

„Uwaga! Coś się dzieje!”

Napisz komentarz